Marina Gale

Od treće godine preddiplomskog studija psihologije volontira u raznim institucijama i organizacijama koje direktno rade s djecom i mladima, a posebice s ranjivim skupinama poput udomiteljske djece, hospitalizirane djece te zanemarivane. Nakon obrane diplomskog rada na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, 2022. godine, se zapošljava u neprofitnoj organizaciji, udruzi, gdje je provodila individualne i grupne tretmane, kao i preventivne radionice za djecu, mlade i njihove roditelje po zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Iste godine, postaje članicom „Hrvatske psihološke komore“.
Još od studija rado pohađa razne edukacije i predavanja, posebice one koje su vezane uz kreativni rad s djecom i mladima tako je završila edukaciju „Uvod u rad s asocijativnim kartama“ pri Centru Madrugada, edukaciju „Kreativne tehnike i tehnike terapije igrom u terapiji i savjetovanju s djecom“ pri Centru za terapiju igrom, edukaciju „Pristup i podrška djeci i mladima nakon traumatskih događaja“ Brigojedca – Psihološkom centru za djecu i obitelj. Uz sve to, završila je i 2. semestar hrvatskog znakovnog jezika pri Savezu „Dodir“ što ju je dodatno senzibiliziralo za rad s takvom skupinom.
Od ljeta 2023. godine članica je stručnog tima Kabineta Nueva gdje se pretežito bavi savjetovanjem djece i mladih.
Kontaktirajte nas!

Stojimo vam na raspolaganju!

Imate pitanja na koje tražite odgovore? Obratite nam se s povjerenjem!


TELEFON

042/232-788MOBITEL

098/1911566Pratite nas na

DRUŠTVENIM MREŽAMA

NUEVA kabinet za razvojnu podršku i psihoterapiju.