Edita Štok rođena je u Čakovcu. Nakon završene srednje škole provela je dvije godine u Engleskoj i Škotskoj u sklopu au pair programa i tamo stekla prvo iskustvo u radu s djecom s poremećajem pažnje i koncentracije.

Diplomirala je na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu, smjer rehabilitacija, 2010. i počela raditi kao edukacijski rehabilitator u Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec. Od 2014. do danas radi u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin.

Završila je HANDLE Level 1 i 2, sudjelovala na edukacijama za poticanje ranog psihomotoričkog razvoja u organizaciji HKER i Centra za rehabilitaciju pri Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Zagreb, sudjelovala na tečaju Teškoće hranjenja djece s neurološkim poremećajima u organizaciji Akademije za razvojnu rehabilitaciju, Certificirani je praktičar NLP neurolingvističkog programiranja.

Sudjeluje u domaćim i međunarodnim kongresima, stručnim skupovima i edukacijama u području edukacije i rehabilitacije.

Od veljače, 2018. godine postaje dio stručnog tima kabineta Nueva.

Kontaktirajte nas!

Stojimo vam na raspolaganju!

Imate pitanja na koje tražite odgovore? Obratite nam se s povjerenjem!


TELEFON

042/232-788MOBITEL

098/1911566Pratite nas na

DRUŠTVENIM MREŽAMA

NUEVA kabinet za edukaciju, rehabilitaciju i savjetovanje.Designed by Vop promidžba i usluge