Julija Kukec

Psihologiju je magistrirala na Filozofskom fakultetu u Mariboru. Tijekom rada kao stručna suradnica psihologinja u dječjem vrtiću Dječja mašta u Čakovcu specijalizira se za rad s djecom rane i predškolske dobi, a kroz brojne edukacije i tečajeve, i za rad sa školskom djecom te odraslima.

Završila je dvogodišnju edukaciju iz Teorije izbora i Realitetne terapije u organizaciji The William Glasser Institute iz Los Angelesa te Školu kibernetike psihoterapije u organizaciji odjela za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Sudjelovanjem na tečajevima kao što su Primjena asocijativnih karata u terapijskom okruženju, Rješavanje dječjih strahova i teškoća korištenjem terapijskih priča, Razvoj emocionalne inteligencije kod djece te Upotreba teorije privrženosti u savjetodavnom radu s obitelji kontinuirano je usavršavala svoje profesionalne vještine.

Dodatno je osposobljena za razvojnu procjenu djece, procjenu spremnosti za školu, kao i procjene kognitivnog statusa djece i adolescenata čime se pretežito i bavi u kabinetu Nueva od 2020. godine.

Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva te Društva psihologa Varaždin.

Kontaktirajte nas!

Stojimo vam na raspolaganju!

Imate pitanja na koje tražite odgovore? Obratite nam se s povjerenjem!


TELEFON

042/232-788MOBITEL

098/1911566Pratite nas na

DRUŠTVENIM MREŽAMA

NUEVA kabinet za razvojnu podršku i psihoterapiju.