Psihologiju je magistrirala na Filozofskom fakultetu u Mariboru. Tijekom rada kao stručna suradnica psihologinja u dječjem vrtiću Dječja mašta u Čakovcu specijalizira se za rad s djecom rane i predškolske dobi, a kroz brojne edukacije i tečajeve, i za rad sa školskom djecom te odraslima.

Završila je dvogodišnju edukaciju iz Teorije izbora i Realitetne terapije u organizaciji The William Glasser Institute iz Los Angelesa te Školu kibernetike psihoterapije u organizaciji odjela za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
Sudjelovanjem na tečajevima kao što su Primjena asocijativnih karata u terapijskom okruženju, Rješavanje dječjih strahova i teškoća korištenjem terapijskih priča, Razvoj emocionalne inteligencije kod djece te Upotreba teorije privrženosti u savjetodavnom radu s obitelji kontinuirano je usavršavala svoje profesionalne vještine.

Dodatno je osposobljena za razvojnu procjenu djece, procjenu spremnosti za školu, kao i procjene kognitivnog statusa djece i adolescenata.
Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva te Društva psihologa Varaždin.

Kontaktirajte nas!

Stojimo vam na raspolaganju!

Imate pitanja na koje tražite odgovore? Obratite nam se s povjerenjem!


TELEFON

042/232-788MOBITEL

098/1911566Pratite nas na

DRUŠTVENIM MREŽAMA

NUEVA kabinet za edukaciju, rehabilitaciju i savjetovanje.Designed by Vop promidžba i usluge