Nikola Petričević

Nikola Petričević rođen je 1988. godine u Čakovcu. Nakon završene Gimnazije, upisuje i 2013. godine diplomira studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Usmjeren na područja kliničke i zdravstvene psihologije, prva radna i stručna iskustva stječe u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije, a upotpunjuje radom u osnovnim školama u Pribislavcu i Orehovici kao stručni suradnik psiholog te u Caritasovom Dnevnom boravku za djecu „Dr. Antun Bogdan“ gdje je pružao psihosocijalnu podršku djeci s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju. Nakon toga zapošljava se u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije. Polazio je i završio prvi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija. Od 2019. godine član je stručnog tima kabineta Nueva gdje se ponajviše bavi procjenom, dijagnostikom i opservacijom djece.

Član je Hrvatske psihološke komore, Društva psihologa Varaždin i Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Kontaktirajte nas!

Stojimo vam na raspolaganju!

Imate pitanja na koje tražite odgovore? Obratite nam se s povjerenjem!


TELEFON

042/232-788MOBITEL

098/1911566Pratite nas na

DRUŠTVENIM MREŽAMA

NUEVA kabinet za razvojnu podršku i psihoterapiju.