KADA MOJE DIJETE TREBA EDUKACIJSKOG REHABILITATORA (defektologa)?

-ako spada u skupinu neurorizične djece

-ako primijetite odstupanja u razvoju djeteta

-vaše dijete je „drugačije“ u odnosu na svoje vršnjake

-ima slabije razvijenu grafomotoriku od vršnjaka

-ima poteškoće u verbalnoj ili neverbalnoj komunikaciji

-previše je ili premalo osjetljivo na auditivne, vizualne ili taktilne podražaje

-teško uspostavlja kontakt očima

-ima poteškoća s održavanjem pažnje i koncentracije

-otežano logički zaključuje

-teško se uklapa u vršnjačke aktivnosti, često je socijalno izolirano

Terapije uključuju poticanje senzornog  i motornog razvoja, rehabilitaciju igrom, rehabilitaciju putem pokreta, programe vizualne podrške, kognitivne strategije učenja, tehnike učenja i poučavanja, poticanje razvoja kognitivnih, praktičnih i socijalnih kompetencija i slične usluge.

Kontaktirajte nas!

Stojimo vam na raspolaganju!

Imate pitanja na koje tražite odgovore? Obratite nam se s povjerenjem!


TELEFON

042/232-788MOBITEL

098/1911566Pratite nas na

DRUŠTVENIM MREŽAMA

NUEVA kabinet za razvojnu podršku i psihoterapiju.