RADNO VRIJEME:Prema dogovoruTelefon0981911566Josipa Eugena Tomića 5.42 000 Varaždin

T.O.V.A test- Test varijabilnosti pažnje

 

T.O.V.A. test je kulturno i jezično neodređen kompjuteriziran test koji je baždaren na velikom normativnom uzorku, a namijenjen je mjerenju pažnje i impulzivnosti kod djece i odrasli (od 4 do 80 i više godina) Navedeni mjerni instrument u mogućnosti je mjeriti osam različitih varijabli uspoređujući ih pritom s normama za dob i spol.

Varijable T.O.V.A. testa:

1) varijabilnost vremena potrebnog za odgovor 

2) duljina vremena potrebnog za odgovor

3) brzina pada izvedbe 

4) pogreške uslijed impulzivnosti 

5) pogreške uslijed nepažnje 

6) vrijeme potrebno za odgovor nakon što se učini greška uslijed impulzivnosti 

7) višestruki odgovori 

8) prebrzi odgovori/odgovori nagađanja

9) niz sekundarnih varijabli.

Trajanje testa je određeno na 10,8 minuta ili 21,6 minuta, ovisno o dobi. pojedinca Bilježi brzinu, točnost i dosljednost odgovora. Ta se mjerenja zatim uspoređuju prema dobi i spolu s velikim normativnim uzorkom (uzorak ljudi bez problema s pažnjom). Ova usporedba određuje jesu li rezultati ispitivanja “u granicama normale” ili ne. Test također uspoređuje rezultate sa skupinom ljudi sa dijagnozom ADHD. Test se sastoji od dva dijela: auditivnog i vizualnog.

Analiza i interpretacija rezultata testa temelji se na ove dvije usporedbe, kao i na mjerama izvedbe i valjanosti odgovora.

Odgovori na vizualne ili slušne podražaje bilježe se jedinstvenim, vrlo preciznim (± 1 ms) mikro-prekidačem.

Test pruža informacije koje skupa sa kliničkim intervjuom i primjenom ostalih kognitivnih testova i mjera ponašanja, omogućuju sveobuhvatnu sliku mogućih teškoća povezanih sa ADHD-om ali i ostalih stanja koja uključuju poremećaje pažnje, aktivnosti ili impulzivnosti.

Test T.O.V.A. je vjerojatno trenutno najbolje dokumentirani test kontinuiranog ispitivanja performansi.

Značajke T.O.V.A. testa:

  • Podržava široki dobni raspon – predškolski i školski uzrast te odrasli (4 – 80+)
  • Test je oslobođen utjecaja kulture ili jezika
  • Vizualni i auditivni oblik
  • Precizna mjera odgovora (±1 ms)
  • Mjeri pažnju i impulzivnost
  • Test traje 21,6 minuta za djecu od pet i pol godina nadalje i odrasle te 10,8 minuta za djecu predškolske dobi od četiri do pet i pol godina
  • Trenutna analiza i interpretacija testa
  • Praćenje učinaka tretmana

 

Kontaktirajte nas!

Stojimo vam na raspolaganju!

Imate pitanja na koje tražite odgovore? Obratite nam se s povjerenjem!


TELEFON

042/232-788MOBITEL

098/1911566Pratite nas na

DRUŠTVENIM MREŽAMA

NUEVA kabinet za razvojnu podršku i psihoterapiju.